NLP Practitioner +

NLP Master Practioner

= Coachingskolen

Coachingskolen

Etter 40 år er kunnskapen og ferdighetene som læres bort på NLP kurs er kanskje de mest kraftfulle innen personlig utvikling som er tilgjengelig i dag.

NLP Practitioner utdannelsen fører generelt sett til en evne til å skape god kontakt (magiske møter), bedre kommunikasjonsevner og bedre forståelse av seg selv og andre. Utenom dette vil kunnskapene og ferdighetene føre til at deltakere kan jobbe med psykoterapi og coaching når de mestrer pensum på kurset.

Første året på coachingskolen består av NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. NLP Master Practitioner fortsetter der NLP Practitioner slutter. På dette kurset er det enda flere modeller og teknikker, og mer vekt på coaching. 4 + 4 moduler. Begge på fire dager!

Hvem passer kurset for?

Mange kursdeltakere ønsker å delta for sin egen utvikling. Det settes i sving en del forandringsprosesser, og noen deltakere får en tydelig merkbar positiv forandring i løpet av kurset. Dette er en bivirkning av å integrere tankesettet, ferdighetene og adferdsmønstrene som er pensum.

NLP Practitioner kurs kalles også ofte for NLP/ Coaching grunnutdanning eller lignende. Det er fordi ferdighetene og adferdsmønstrene som trenes inn også er essensielle i coaching. Tankesettet og de viktigste arbeidsredskapene innen coaching er deler av dette kurset.

Relaterte kurs:

Mental trening

Et fantastisk verktøy for endringsarbeid for å utvikle tenkning og få tilgang til ressurser for å skape de nødvendige følelsene for motivasjon og inspirasjon.

Stressmestring

I løpet av dette kurset lærer du hva stress er, og om positivt og negativt stress og hva det gjør med deg. 

Mindfulness

Kanskje det beste verktøy for å håndtere og forebygge stress. Kurset passer for alle og krever ingen forkunnskap.