Kurs for bedrifter

Vi tilbyr kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø til private- og offentlige bedrifter. Alle instruktørene våre har lang erfaring og kompetanse innen ledelse – og organisasjonsutvikling.

Flink med folk

Får du den hjelpen dere ønsker fra skolen? Er du bekymret om barnet ditt fikser skolen? Opplever du skolen som vanskelig?
Bruker dere mye tid på leksene? Sliter dere med lesingen? Sliter dere med matematikk? Sliter dere med å lære ordene? Er det vanskelig å konsentrere seg på skolen? Opplever dere mobbing på skolen? Utestenging? Er skolen et sant MARERITT?

Trivsel på arbeidsplassen

Får du den hjelpen dere ønsker fra skolen? Er du bekymret om barnet ditt fikser skolen? Opplever du skolen som vanskelig?
Bruker dere mye tid på leksene? Sliter dere med lesingen? Sliter dere med matematikk? Sliter dere med å lære ordene? Er det vanskelig å konsentrere seg på skolen? Opplever dere mobbing på skolen? Utestenging? Er skolen et sant MARERITT?

Lederutvikling

Får du den hjelpen dere ønsker fra skolen? Er du bekymret om barnet ditt fikser skolen? Opplever du skolen som vanskelig?
Bruker dere mye tid på leksene? Sliter dere med lesingen? Sliter dere med matematikk? Sliter dere med å lære ordene? Er det vanskelig å konsentrere seg på skolen? Opplever dere mobbing på skolen? Utestenging? Er skolen et sant MARERITT?

Sykefravær oppfølging

Hvordan redusere sykefravær? Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte påvirker sykefraværet positivt. For å lykkes i sykefraværsarbeidet er det viktig å få dialog og samarbeid på den enkelte arbeidsplass, og her kan vi i Alternativet kurs og kompetansesenter være til god hjelp.

Mindfulness

Mindfulness betegner, innen psykologi, det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som skjer i øyeblikket, med en vennlig, åpen tilnærming. Det er en egenskap alle har, og som kan styrkes ved øvelse. Mindfulness kan beskrives som en optimal tilstand der du er i full balanse med kropp og sinn. En kilde til fred og glede som er enkel å lære for alle som ønsker. Kanskje det beste verktøy for å håndtere og forebygge stress. Kurset passer for alle og krever ingen forkunnskap.

Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør. Modellen beskriver blant annet hvordan typene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppsspråk.

Slik kommer du i gang: