Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av 9 grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør. Kurset krever ingen forkunnskap.

Enneagrammet

Pris kr. 4500,- for  4 dager inkludert måltid.

Modellen beskriver blant annet hvordan typene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppsspråk.

Hva kan det brukes til?
Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Når vi har fått innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide med å utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår hvilken type menneskene rundt oss er, og dermed også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller terapeut.

Enneagrammet er også et springbrett til større bevissthet om egen personlighet. Vi trenger i utgangspunktet personligheten for å kunne være effektive og lykkelige som mennesker. Vi kan lære å utvikle personligheten og la ny bevissthet få vokse, og slik oppleve å få tilgang til større utvalg av tanker og følelser.

Type 1: Perfeksjonisten

Motiveres av å forbedre verden. Perfeksjonerer arbeidet sitt. Prioriterer plikt før lyst. Har egne standarder for rett og galt. Det er viktig å kunne reglene og å følge dem. Har fokus på detaljer. Har høy moralsk standard, og en sterk indre kritiker.

Type 2: Hjelperen

Motiveres av å ville være noe for andre. Hjelper gjerne til, men er ikke god til å be om hjelp selv. Uttrykker ikke egne behov. Anerkjennelse er viktig. God til empati og å støtte andre frem.

Type 3: Utretteren

Motiveres av gjøremål, og blir en suksess gjennom å nå sine mål. Mange prosjekter samtidig. Identifiserer seg med sitt arbeid. Viktig å vinne. Effektiv og kompetent. Kan bli overanstrengt.

Type 4: Individualisten

Motiveres av intensitet og følelser. Føler seg annerledes og spesiell. Er kreativ. Store svingninger i følelsene på kort tid. Tankeleser andres mening om seg selv. Dyktig med følelser.

Type 5: Observatøren

Motiveres av å tenke og å samle kunnskap. Analyserer og systematiserer. Ikke så glad i småprat. Innadvendt, og liker ikke overraskelser. Viktig med respekt foregne og andres grenser.

Type 6: Skeptikeren

Tenker på alle sider av en sak. Usikker på fremtiden. Opplever ofte skepsis og tvil.

Relaterte kurs:

Mental trening

Et fantastisk verktøy for endringsarbeid for å utvikle tenkning og få tilgang til ressurser for å skape de nødvendige følelsene for motivasjon og inspirasjon.

Stressmestring

I løpet av dette kurset lærer du hva stress er, og om positivt og negativt stress og hva det gjør med deg. 

Mindfulness

Kanskje det beste verktøy for å håndtere og forebygge stress. Kurset passer for alle og krever ingen forkunnskap.