Våre kurs

Meld deg på kurs i lese- og skrivevansker, mental trening, kommunikasjon, stressmestring, mindfulness og Enneagrammet.

Lese- og skrivevansker

Får du den hjelpen dere ønsker fra skolen? Er du bekymret om barnet ditt fikser skolen? Opplever du skolen som vanskelig?
Bruker dere mye tid på leksene? Sliter dere med lesingen? Sliter dere med matematikk? Sliter dere med å lære ordene? Er det vanskelig å konsentrere seg på skolen? Opplever dere mobbing på skolen? Utestenging? 

Er skolen et sant MARERITT? 

Mental trening

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle sine mentale og fysiske ressurser maksimalt. Et fantastisk verktøy for endringsarbeid for å utvikle tenkning og få tilgang til ressurser for å skape de nødvendige følelsene for motivasjon og inspirasjon. Mental trening kan være avgjørende om du ønsker å bli meget god på noe, mestre situasjoner som er forbundet med intenst press og om du ønsker å vokse mentalt i takt med utvikling av egen dyktighet. 

Kommunikasjon

  Grunnlaget for kommunikasjon er persepsjon og balansen mellom å snakke og lytte. For å forbedre din forståelse av kommunikasjon har dette kurset til hensikt å gi grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer ved å adressere kommunikasjon som mellommenneskelig samhandling (f.eks. konflikthåndtering, felles forståelse, effektive relasjoner).

  Stressmestring

  Mange opplever at opplever at hverdagen ikke strekker til og at stressnivået har blitt en belastning. I løpet av dette kurset lærer du hva stress er, og om positivt og negativt stress og hva det gjør med deg. Du vil også lære flere verktøy for bedre stressmestring slik at du får en bedre hverdag. Målet med god stressmestring er å kjenne at man har rimelig god kontroll på de utfordringer man står ovenfor, selv om situasjonen er krevende.

  Mindfulness

  Mindfulness betegner, innen psykologi, det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som skjer i øyeblikket, med en vennlig, åpen tilnærming. Det er en egenskap alle har, og som kan styrkes ved øvelse. Mindfulness kan beskrives som en optimal tilstand der du er i full balanse med kropp og sinn. En kilde til fred og glede som er enkel å lære for alle som ønsker. Kanskje det beste verktøy for å håndtere og forebygge stress. Kurset passer for alle og krever ingen forkunnskap.

  Enneagrammet

  Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør. Modellen beskriver blant annet hvordan typene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppsspråk.

  Utmattelse

  Utmattelse, trøtthet eller fatigue beskrives som en følelse av svakhet, kronisk mangel på energi eller konstant slitenhet som ofte forekommer både fysisk og psykisk. Mange opplever at batteriet er tomt og at de ikke klarer å fungere på jobb, hjemme eller sosialt. Alternativet kurs og kompetansesenter tilbyr kurs som kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv slik at du får en følelse av trygghet, forståelse, bedre livskvalitet og mestring. 

  Angst

  Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander med irrasjonell frykt som hovedsymptom. (Generalisert angst, sosial angst, panikkansgt o.l) kan enten være knyttet til objekter, miljø eller bestemte situasjoner, men kan også være en tilstand preget av vedvarende uro og bekymring. Vi tilbyr gruppekurs som kan bidra til at du får verktøyene du trenger til å håndtere angsten og hverdagen med et lettere sinn.

  Slik kommer du i gang: