Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)

NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon, skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling.

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)

Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

Verktøyene er stadig i utvikling, og vi på Alternativet  jobber daglig med mennesker i terapi, coaching, kurs og utdannelser. Derfor er vi med på å skape nye teknikker, videreutvikle de gamle og hele tiden lære det videre til kursdeltagere og studenter som kommer til oss. Flere og flere mennesker, med forskjellig bakgrunn og motiv, velger å ta en NLP utdannelse i dag, enten for å bli coach, terapeut eller kanskje for å gi seg selv en kraftfull lære for livet.

En av forutsetningene i NLP er vår egenskap til å endre oss selv. Vi endrer oss hele tide. Ofte ubevisst. Gjennom livet “programmerer” vi inn våre egne adferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv, både positive og negative ting. Når overbevisningen eller adferden er ferdig programmert lagres den inn i ditt ubevisste sinn og du trenger ikke tenke på den lenger. Kroppen har det programmert inn på cellenivå og adferden og tankemønsteret er automatisk operativt. (ubevisst) Verktøyene i NLP er en rekke geniale strategier som er modellert fra mennesker som har hatt suksess med dette på en briljant måte allerede. Man modellerte kun den mest briljante delen av deres strategi. Så ble det hele satt i system – og resultatet er en verktøykasse med løsningsorienterte strategier som du kan lære – slik at du kan lettere gjennomføre livet ditt med dine mål.

Hvorfor lære NLP?

For å være en god, oppdatert og effektiv terapeut er NLP et “must”. Fordi det er det enkleste og mest effektive verktøy for å forstå strukturen i menneskers problemer og på den måten gjøre det mulig å legge opp en strategi mot en positiv endring.

For å kunne kommunisere enda bedre
For å komme i mental toppform.
NLP er et enkelt, men likevel avansert – sett av egenskaper som hjelper deg med å klargjøre hva du ønsker i de ulike områdene av livet ditt, og hvordan du oppnår det. “Hvis du ikke vet hvor du skal, så kan du ende opp et helt annet sted!”

Relaterte kurs:

Mental trening

Et fantastisk verktøy for endringsarbeid for å utvikle tenkning og få tilgang til ressurser for å skape de nødvendige følelsene for motivasjon og inspirasjon.

Stressmestring

I løpet av dette kurset lærer du hva stress er, og om positivt og negativt stress og hva det gjør med deg. 

Mindfulness

Kanskje det beste verktøy for å håndtere og forebygge stress. Kurset passer for alle og krever ingen forkunnskap.